به گزارش افکارنیوز، جریان حق و باطل درطول تاریخ پر فراز ونشیب و آدمی همواره در حال پیکار بوده اند وصفحات تاریخ مملو از مصاف های این دو جریان است. جریان حق که راهبری آن بر عهده اولیا، اوصیا و انبیایی الهی است همیشه از یک شعار وگفتمان برخوردار بوده اما در مقابل رهبری جریان باطل بر گردن سرسپردگان جریان ظلم و جور طاغوت بوده است و امری که در میان تقابل این دو جریان وجود دارد تغییر چهره دائم جریان ظلم است که در هر دوره ای نقابی رنگین بر صورت کریه خود زده است. این جریان را گاه در شکل گوساله سامری و گاه در هیکل بتان جاهلی و گاه در شمایل زاهدان و صوفیان اسلامی می بینیم؛ و آن زمان جریان باطل خطرناک می شود که ردای نفاق پوشیده و در لباس دین در آید و آن سان است که تشخیص سره از ناسره دشوار شده و منافقین از پشت خنجر به حنجر اسلام می زنند.

مسلماً فرقه منافقین قادر نیست و نخواهد بود که جوانان کشورمان را به سادگی دهه اول و دوم انقلاب فریب داده و به دام بیندازد و حرکتهای چندساله اخیر جوانان هوشیار در داخل و خارج ایران گواه آشکار این واقعیت است، بخصوص در یکسال گذشته که همین هوشیاری، زمینه را برای توهین و تهدید مکرر از سوی چماقداران مجازی این فرقه خطرناک به مردم و بخصوص جوانان فراهم کرده و شاهد بودیم که خشم خود را بر آنان با انواع واژه های ناپسند نثار می کردند.

در هرحال، لازم است باز هم این نکته را برای کسانی که بدلایل سنی آشنایی چندانی با این فرقه مخرب تروریستی ندارند یادآور شویم علیرغم شعارهای رنگارنگ تحت عنوان دمکراسی، برابری و حقوق بشر که مریم رجوی و سایر رهبران این جریان ضدمردمی و ضد ایرانی سر می دهند، کینه عجیبی از دانشجویان و بخصوص دختران ایرانی در دل مسعود و مریم رجوی وجود دارد و با اینکه بسیاری از اعضای جدا شده بارها این تناقض ظاهری و باطنی را افشا کرده اند، آنان همچنان به مردم فریبی خود ادامه می دهند تا بلکه بتوانند نسلهای جدیدتر را به دام بکشانند.
مریم رجوی در این روزها به سختی در تلاش است تا از هر امکانی برای فضاسازی و به خشونت کشیدن جامعه استفاده نماید. کسانی که به تاکتیکها و استراتژی این فرقه آشنایی داشته باشند بخوبی می دانند که سران منافقین جز با بحران سازی، خونریزی و ارعاب در جامعه نمی توانند دوام بیاورند.

با چنین دیدگاهی نمی توان امید داشت که در یک صبح دل انگیز بهاری مریم و مسعود رجوی از خواب بیدار شده و با عشق و علاقه در مسیر آرامش، آسایش و رفاه مردم، شعار همدلی و دوستی و صلح بدهند. به همین علت است که می بینیم از سیمای آزادی و سایتهای رنگارنگ تا شبکه های مجازی مثل فیسبوک پر از شعارهای «خون چکان» قرون سابق مثل «بکشید، آتش بزنید، شورش کنید، دار بزنید و سر ببرید» شده است، و از دانشجویان و زندانیان و… می خواهند تا دست به قیام و اعتصاب غذا بزنند.

سوالی که پیش می آید اینکه چرا در این شرایط که جامعه بعد از مدتهای طولانی می خواهد به آرامش نسبی برسد و مردم تلاش می کنند همدلی بیشتری از خود نشان دهند و با دولت منتخب خودشان پیوند بخورند، مریم رجوی اینگونه به ترویج و تشویق خونریزی و برادرکشی مشغول شده است؟

آخرین پیام مریم رجوی در همین باب، خطاب به خانواده زندانیان بند ۳۵۰ اوین بود که جز عوامل بیگانه و جاسوس آنها هستند. مریم رجوی به خاطر اینکه نیروهای مخبر خود را از دست داده‌است و خود را شکست خورده می‌بیند از آنها درخواست می‌کند که دست به اعتراض زده و شورش به راه اندازند.

البته جداشدگان بخوبی می دانند که وی با ارسال چنین پیامهایی تنها یک هدف را دنبال می کند و آن دلخوشی دادن به نیروهای متناقض و روحیه باخته اش است و اینکه صدای اعتراض آنان را که به اعتصاب غذای اجباری مشغول هستند در نطفه خفه کند.

مریم رجوی درسهای خود را از محضر استادش مسعود بخوبی یاد گرفته است. آنچه در این گونه مواقع برای ما مهم است اینکه اجازه ندهیم این فرقه خطرناک براحتی هر خطی را جهت کشانیدن کشورمان ایران به سوی این مسائل پیش ببرد. شناخت اینگونه ترفندها و بازکردن آن برای نسل جدید موجب می شود که نوجوانان نیز در مقابل هرگونه فرقه خطرناکی از این قبیل مصونیت پیدا کنند و براحتی در دام نیفتند.

در پایان نیز ما نسل جوان و فعالان سایبری آزاد و مستقل کشور تنها سوالی را مطرح می کنیم و از مسئولین امر انتظار پاسخگویی داریم:

چرا در مورد زندانیانی که جاسوسان رسانه های غربی هستند و از داخل زندان نیز به حرکات ضد نظام خود ادامه می دهند و در صورتی که برای آنها حداقل مجازات ممکن در نظر گرفته شده است هیچ اقدام موثر در مورد تشدید مجازات صورت نمی گیرد و همچنین خانواده هایی که چه دانسته یا ندانسته در خط و مسیر دشمنان این ملت و مردم قرار گرفته اند اقدامی موثر و برخوردی جدی نمی شود؟

اینگونه مماشات و خوش رفتاری با دشمنان از حق و عدالت به دور است و ما به عنوان گروهی از جوانان این انقلاب خواستار تشدید مجازات برای این افراد هستیم و در صورت ندادن جوابی قاطع از سوی مسئولین برای این افراد و اربابان بیگانه آنها این وظیفه را ما دنبال کرده و در مقابل اینگونه دشمنان که در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند بی پروا تا پای جان ایستاده ایم.
ما فعالان سایبری، نمیتوانیم نسبت به مطالبات جدی خود در زمینهی عدالتخواهی، آرمانخواهی و حقطلبی، سستی و کوتاهی از خود نشان دهیم. چرا که رهبر ما حضرت امام خامنهای ما را دعوت به دوری از محافظهکاری و استمرار مطالبهگری نموده است.