آيتالله جوادي آملي در ديدار دبير کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: همه رشتههاي علمي چون فقه، حقوق و يا اخلاق داراي سه مقطع مواد، مباني و منابع هستند.

به گزارش ایسنا، وی ابراز داشت: اسلام منابع علوم را احکام خدا و عترت می‌داند و در این بین کسانی که حقوق بشر را نوشته‌اند دست آنها به عنوان حامی یا مدعی از منابع اصیل کوتاه است.

این مفسر بزرگ قرآن ادامه داد: تا منابع غنی برای حقوق بشر نداشته باشیم، مبنایی برای آن حقوق نخواهیم داشت.

استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بسیاری از علمای بزرگ حوزه و دانشگاه نیز در شناخت بشر توفیق کامل نداشته‌اند، لذا همان کسی که بشر را آفریده، باید او را معرفی کند.

جوادی آملی افزود: انسان خلیفه خدا بر روی زمین است و لذا قرآن برای او که خلیفه خدا است، حرمت خاصی قائل شده است.

وی ادامه داد: کرامت انسان به استناد خلافت اوست و اگر کسی نان خلافت خدا بر زمین را می خورد باید حرف خدا را بزند، اما اگر کرامت انسانی را رعایت نکند هم مثال " الانعام " خواهد بود.

وی افزود: پیش از آنکه حق خود را از جامعه بین‌الملل طلب کنیم می باید در حوزه درون خود به تکلیفمان عمل کنیم.

جوادی آملی ادامه داد: مشکل امروز حقوق بشر این است که کسی که خدا را نشناخته نمی‌تواند مجری حقوق دیگران باشد و بزرگترین مشکل حقوق بشر همین امر است.

وی اذعان داشت: هنگامی تحقیقات علمی ما می‌تواند علمی باشد که لایه اصیل روح و خلیفه اللهی انسان شناخته شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، حوزه اسلام را در سه محور محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ذکر کرد و افزود: در حوزه محلی با مسلمانان داخل، در حوزه منطقه‌ای با موحدان و در حوزه بین‌المللی با انسانیت سر و کار داریم.

وی اضافه کرد: در حوزه بین‌المللی تفاوتی ندارد که طرف مورد اشاره ما مسلمان، ملحد یا غیرمسلمان باشد؛ چراکه اسلام حتی برای ملحدان نیز برنامه دارد.

براساس گزارش بنیاد علوم وحیانی اسراء، در ابتدای این دیدار محمدحسن ضیائی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سخنانی گزارشی کوتاه از فعالیت‌های این کمیسیون ارئه کرد.