شهرام همایون ضد انقلاب فراری و گرداننده یک شبکه ماهواره ای نزدیک به پسرشاه معدوم رضا پهلوی در اظهاراتی از ظاهر متفاوت رحیم مشایی تعریف و تمجید کرد.

به گزارش افکار به نقل از جهان، وی که شب گذشته در شبکه ماهواره ای علیه اقدام احمدی نژاد در انداختن " چفیه " برگردن " کاوه آهنگر " و " کوروش " در مراسم پرده برداری از " ستون منشور کوروش " سخن می گفت از عدم تطابق ویژگی ظاهری آقای رحیم مشایی با دیگر مسئولین ایرانی ابراز خرسندی کرد.
در این برنامه که با اجرای خود این روزنامه نگار ضد انقلاب پخش می شد در حالی که عکس معروف آقای مشایی در کنار خانم هدیه تهرانی و خانم اردکانی پخش می شد این فرد با اشاره به خنده های آقای مشایی، گفت: به به از این آقای مشایی خیلی خوشم می آید چونکه نه پیراهن یقه ۳ سانتی می پوشد و نه… بالاخره …(در این قسمت وی با گفتن کلمه " بالاخره " و … از بقیه تمجید هایش صرف نظر کرد).
وی همچنین در ادامه صحبت هایش ضمن انتقاد از برنامه ریزی "اردکانی" معاون موزه ملی سازمان میراث فرهنگی برای انداختن چفیه از سوی رییس جمهور بر گردن این دو چهره تاریخی ایران مدعی شد خانم اردکانی که یک میکروب شناس است و سابقه کار فرهنگی ندارد، در۱۳ بهمن ماه سال ۸۸ به عنوان معلم خصوصی زبان آقای رحیم مشایی وارد این مجموعه شده است و به علت حمایت هایی رحیم مشایی از وی به سرعت پله های ترقی را در این سازمان طی نموده است؛ بطوریکه ظرف مدت کوتاهی به سمت معاون موزه ملی به جای آقای مصطفی میرزاخانی که سابقه ۲۸ سال کار فرهنگی را دارد منصوب شده است.