خبرگزاری رویترز روز جمعه مدعی شد به متن نامۀ ۵ صفحهای ایران در پاسخ به مدیر کلّ آژانس بینالمللی انرژی اتمی دست یافته است.
به گزارش خبرآنلاین، این خبرگزاری نوشت: ایران در نامه‌ای خواست مدیرکلّ هسته‌ای سازمان ملل برای ارتقا همکاری برای روشن‌سازی جنبه‌های احتمالی نظامی فعالیت‌های اتمی تهران را رد کرد.

«رویترز» مدعی شد: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۶ می[۱۶ اردیبهشت] به رییس سازمان انرژی اتمی ایران نامه‌ای نوشته و از «فریدون عباسی دوانی» خواسته تا در یافتن پاسخ‌ برای سؤال‌های آژانس و دسترسی به مکان‌ها، تجهیزات، اسناد و مقامات کمک کند.

«رویترز» مدعی است پاسخ ۵ صفحه‌ای ایران به «آمانو» به تاریخ ۲۶ می[۵ خرداد] دست یافته است. در این نامه فریدون عباسی موضع همیشگی ایران را مبنی بر «ساختگی بودن» اتهامات و «اقدامات جعلی» تکرار کرده است.
در نامۀ ایران آمده است قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل بر ضدّ ایران «غیرقانونی و غیرقابل قبول» بوده و راه ترور دانشمندان و متخصصان ایرانی را هموار کرده است.

یک دیپلمات ارشد غربی دربارۀ این نامه به «رویترز» گفت: ایرانی‌ها چیزی ارائه نکردند. سفیر دیگری نیز ابراز عقیده کرده است چالشِ ایران «بزرگ و بزرگتر می‌شود».

دیپلمات‌ها گفتند نامۀ ۶ می آمانو پیامی بود به تهران که همکاری کند یا با ارزیابی احتمالی آژانس مبنی بر امکان اجرای فعالیت‌های هسته‌ای نظامی مواجه خواهد شد.

گفتنی است آمانو ۲۴ می [۳ خرداد] گزارش غیررسمی خود دربارۀ برنامۀ هستهای ایران را بین اعضای شورای حکّام منتشر کرد.