حكومت آمريكا براي فرار از دروغ و رسوايي بزرگ ۱۱ سپتامبر اقدام به ايجاد موضوعات فرعي و جنجالي ميكند.
حادثه ۱۱ سپتامبر بنابر قرائن و شواهد غیر قابل انکار، توسط دولتمردان آمریکایی و عوامل رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

برخی از استراتژیست‌ها و لابی‌های تصمیم‌ساز آمریکایی به این نتیجه رسیده بودند که برای انجام اقدامات بزرگ در راستای بسط حضور و نفوذ ایالات متحده آمریکا در سایر مناطق جهان، بایستی بهانه‌ای بین‌المللی و یک شوک بزرگ به جهانیان وارد شود و این شوک بزرگ همان حادثه زدن هواپیمای مسافربری بر ساختمان‌های مرکز تجاری بود.

اکنون هرچه از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر می‌گذرد، حضور تروریسم دولتی آمریکا در آن پررنگ‌تر می‌شود و دولت آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد موضوعات فرعی و انحراف افکار عمومی به مسایل حاشیه‌ای، بر جنایت خود کرده سرپوش بگذارد.

ماجرای قرآن سوزی در روز ۱۱ سپتامبر توسط یک کشیش مسیحی و بزرگ‌نمایی آن که عمدتاً توسط رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی به آن دامن زده می‌شود حرکتی در همین راستا می‌باشد، در عین حال تحقیر مسلمانان که در بطن لیبرال دمکراسی آمریکا امری نهادینه شده می‌باشد، نیز از دیگر اهداف این مسئله به شمار می‌آید.

امروز انتظارات از رسانههاي مستقل و نخبگان جهان اين است كه هرچه ميتوانند دروغ بزرگ هيئت حاكمه آمريكا و مافياي تصميمساز در ايالات متحده آمريكا، در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر و انتساب آن به گروهي از مسلمانان را افشا كنند.