به گزارش برنا، برنامه خبری صرفاً جهت اطلاع این هفته ـ ۱۲خرداد ـ در حالی پخش شد که خبرنگار ۲۰:۳۰ در توضیحی قبل از برنامه از روی آوردن صرفاً جهت اطلاع به "خود انتقادی" خبر داد اما جالب اینکه این انتقادها که برای برخی "خود زنی" محسوب می شود گریبان خود ۲۰:۳۰ را هم گرفت.

محمد دلاوری در این برنامه با شروع سخنانی مبنی بر اینکه ما اصلاً اعصاب شنیدن انتقاد را نداریم به کنایه گفت: اگر از ما انتقاد کنید نظام به خطر می افتد. ما به این کوچولویی مساوی هستیم با نظام! اما به خاطر اینکه " پُز تحمّل " داده باشیم چند انتقاد هم پخش می کنیم.

در ادامه، دست اندرکاران این برنامه بخشهایی از انتقادات مسوولین و چند نماینده مجلس درباره "صرفا جهت اطلاع" را پخش کردند اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این "خود انتقادی" گریبان ۲۰:۳۰ را هم گرفت و خبری را با عنوان " وقتی ۲۰:۳۰ جوگیر می شود" قسمت بعدی این خود زنی بود تا این برنامه کامل شود.