انتخاب نوشت:

واکنش رئیس جمهور به شعار دهندگان این بود که با لبخند به انها می​گفت: «مخلص شما هم هستیم». وقتی شعارها کمی بیشتر شد، او بی خطاب به یکی از افراد حاضر در حرم، اظهار داشت: «مخلص آقای رئیس هم هستیم! نوبت شما هم می​شود! من همه شما را دوست دارم و نوکر همه شما هم هستم».

اما سئوالی که پپش می آید این است که این فرد کیست که احمدی نژاد چنین او را خطاب کرده و با الفاظی چون " چاکرم، نوکرم "، او را تهدید می کند " نوبت شما هم می رسد؟!

اما خبرنگار انتخاب، کسب اطلاع کرده که خطاب احمدی نژاد، یک مداح بوده است: سعید حدادیان، حامی شدید و البته سابق او که اینک به یکی از مخالفان جدی او تبدیل شده است.

محمود احمدی نژاد ظاهراً قصد داشته با خطاب کردن حدادیان، شعار گروهی از مردم علیه خود را برنامه ریزی شده توسط این مداح عنوان کند.