به گزارش افکارنیوز، " آلن ایر " در گفتگو با تلویزیون آمریکا(VOA) افزود این تحریم‌ها هدف نیستند، بلکه وسیله‌اند. هدف، رسیدن به توافق نهایی است. اگر نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران حل، برطرف و رفع شود، صد درصد تحریم‌ها برداشته خواهند شد و این آ‌رزو و هدف ما است که تحریم‌ها برداشته شوند.

وی همچنین گفت با توجه به این که دولت جدید ایران راه تعامل و نه تقابل با جامعه بین المللی را انتخاب کرده، بنابراین فرصتی ایجاد شده است که بتوانیم به توافق برسیم.