به گزارش افکارنیوز، اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در گزارشی تأثیرات مربوط به کاهش تنش های مربوط به برنامه هسته ای ایران بر توان جدید قدرت در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار داده است.

این اندیشکده آمریکایی خاطرنشان می کند آمریکا باید در این مذاکرات ثبات منطقه را نسبت به سلطه بر آن در اولویت قرار دهد؛ و می افزاید نخبگان سیاسی آمریکا در حال حاضر در سایه توافق موقت هسته ای مشغول ترسیم شمایی از تأثیرات ایرانی قدرتمندتر بر مسائل امنیتی شده اند اما آنها نتوانسته اند به یک پرسش اساسی پاسخ دهند و آن اینکه: «اگر تحریم ها برداشته شوند و ایران بهبود یافته و رشد کند، آمریکا با موضوع توازن قدرت نوظهور در خاورمیانه چه برخوردی خواهد داشت؟»

این گزارش در همین راستا می افزاید: «ایران بدون تحریم ها به یکی از چند قدرت برتر منطقه ای تبدیل خواهد شد که اهمیت فوق‌العاده ای برای بازارهای جهانی دارد و این هزینه هایی روزافزون از لحاظ تنش های ایجاد می کند.»

اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی در ادامه این گزارش، بر همین مبنا توجه نخبگان سیاسی آمریکا را به سمت استقرار مناسبات امنیتی و اقتصادی با مشارکت بازیگران منطقه ای به قصد تضمین مقابله با تهدیدهای بر هم خوردن توازن قدرت در منطقه جلب می کند و می نویسد: «چنین ضمانت هایی باعثاستقرار انتظارات و مبناهای مورد توافق برای وارسی تهدیدهای مطرح شده علیه توازن قدرت در منطقه خواهند شد.»

این گزارش تأکید می کند دولت آمریکا بایستی شبکه پیچیده ای از توافقنامه های بین المللی میان تمامی کشورهای منطقه را مدیریت کند.

پاول کرنان، نویسنده این گزارش که متخصص موضوعات هسته ای و دیپلماسی آمریکا است در پایان یادداشتش خاطر نشان می‌کند: «در شرایطی که ایران رشد می کند، همسایگانش واکنش نشان می دهند و مداخله نظامی گسترده دست کم بخشی از ارتباطش را از دست می دهد، آمریکا با داشتن رویکردی جدید به منطقه می تواند چشم اندازهای لازم برای برخورد با ایرانی فراتر از مسائل هسته ای را داشته باشد.»