اين مرد به اتهام انجام بيش از ۱۰ سرقت مسلحانه و قتل ۱۳ زن در مدت كمتر از سه سال توسط پليس دستگير شده بود. بيش از يكصد شاهد عليه او شهادت داده و در دادگاه تصريح كردند كه او تمام اين جرايم را مرتكب شده است.

قاتل سریالی با وجود ۱۰۰ شاهد، اتهام قتل ۱۳ زن و ۱۰سرقت مسلحانه را منکر شد.

«توزامیل تاکی» در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش که در دادگاه عالی «رامس گیت» صورت گرفت در مقابل چشمان خانواده‌ قربانیانش و حضار دادگاه تمامی جرم‌هایی را که به وی نسبت داده بودند، انکار کرد و یادآور شد: من اصلا کسی را نکشتم و سرقتی هم که من در آن شرکت داشته باشم، صورت نگرفته است. این اتهامات را اصلا نمی‌پذیرم. شاید مشابه اسمی بوده باشد.

به گزارش رسانه‌های آفریقای جنوبی، این مرد به اتهام انجام بیش از ۱۰ سرقت مسلحانه و قتل ۱۳ زن در مدت کمتر از سه سال توسط پلیس این کشور دستگیر شده بود. بیش از یکصد شاهد علیه او شهادت داده و در دادگاه تصریح کردند که او تمام این جرایم را مرتکب شده است.

در گزارش بازرس اين پرونده نيز آمده است كه وي با فريب زنان و قول يافتن كار به آنها از اين افراد سرقت و اخاذي كرده و سپس آنها را به قتل رسانده و تمامي اجساد اين زنان را در محوطه كارخانه شكر و قند در منطقه كيپ شرقي دفن كرده است.