به گزارشافکارنیوز، ساکنان این منطقه پس از شنیدن خبر تبرئه " مارسیانلو داکاستا " توسط دستگاه قضایی برزیل، خودشان دست به کار شدند تا انتقام این اختلاس را از وی بگیرند.


آنان در میدان مرکزی شهر، این سناتور را با طناب به تیر برق بستند تا عبرتی برای دیگر نمایندگان و سناتورها باشد.به نوشته روزنامه " رأی الیوم "، ژوزکلید دو آنخاس، یکی از شرکت کنندگان در این اقدام گفت: مردم از این محاکمه های مسخره خسته شده اند و اگر مقامات به دزدی خود ادامه دهند، ما حتما به تیر برق های بیشتری در این شهر نیاز خواهیم داشت!