به گزارشافکارنیوز،محمدحسین نوبختی، مدیرمسئول هفته نامه توقیف شده همت و از فعالین رسانه ای حامی رییس جمهور سابق، بازداشت و روانه زندان اوین شد.

یک منبع آگاه در همین رابطه گفت : محمدحسین نوبختی توسط مراجع قضایی به یکسال حبس محکوم شده و به همین دلیل بازداشت شده است. گفتنی است محمدحسین نوبختی در ۲۶ تیر ۱۳۹۱ نیز پس از تحمل ۹۹ روز بازداشت از زندان آزاد شد.