به گزارشافکارنیوز،آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، با تاکید بر اهمیت روانشناسی گفت: اگر به سلامت روانی جامعه توجه نکنیم، بهداشت جامعه ناقص خواهد ماند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدارهای دلسوزان برای افزایش بیماری های روانی را جدّی دانست و گفت: به جای هزینه‌های بالای درمان، باید به سوی پیشگیری برویم که هم هزینه کم دارد و هم عواقب بیماری را ندارد.

وی همچنین با اشاره به نقش و اهمیت روان در فرهنگ و ادبیات ایران، گفت: شعر «دل چو آرام نباشد، زتن آرام مجوی» و ابیات فراوان دیگر، آیینه ای برای اهمیت روانشناسی در جامعه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اهمیت شاخص‌ها را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بسیار بالا خواند و گفت: متخصصین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با توجه به کارهای میدانی می‌توانند مصادیقی از شاخص‌ها پیدا کنند که معیاری برای سنجش تطبیق عملکردها با سیاست‌های کلی باشد.

بر اساس این گزارش، در آغاز این دیدار دکتر اللهیاری و دکتر افروز، روسای فعلی و سابق سازمان گزارشی از برنامهها و فعالیتهای خود ارائه کردند و با تشکر از تصویب سیاستهای کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: باید در اجرای برنامهها همه ابعاد سلامت دیده شود و سازمان افتخار میکند که در همکاری با مجمع تشخیص به نظام و کشور خدمت کند.