طی چند ماه اخیر، پیام هایی تحت عنوان فیلم های داغ به آدرس های پست الکترونیکی افراد(ایمیل) ارسال می شود که در این پیام ها مشخصات فیلم های مبتذل روز دنیا و آخرین سریال های غربی به همراه داستان و تصاویری از فیلم قرار درج شده است.
به گزارش افکار به نقل از جوان، در این پیام ها از مخاطب خواسته می شود که فیلم های مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از پرداخت اینترنتی هزینه فیلم و کرایه حمل پستی، نشانی مورد نظر را به یک شماره تلفن همراه پیامک کند.
این گروه ها برای جذب بیشتر مخاطب، کسب درآمد و اشاعه فساد اخلاقی لیست تمامی فیلم های خود را به صورت روزانه برای نشانی های پست الکترونیکی ارسال می کنند.