به گزارش افکارنیوز، شطرنج مجلس بعدی را هاشمی و خاتمی وسیدحسن خمینی می چینند.

شطرنج سیاسی مجلس دهم را اینها خواهند ساخت البته ذکر این نکته لازم است که جامعه ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که کسی نمی‌تواند به مردم امر و نهی کند که چه کاری را باید انجام دهند.

جامعه سیاسی ایران اکنون از چنان پیشرفتی برخوردار شده که می‌تواند خودش تصمیم بگیرد و خودش تحلیل کند. اما رهبران جریان اعتدال و اصلاحات این سه نفر هستند و مردم به خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسی می‌تواند بهترین تصمیم و بهترین مشاوره را ارائه دهد.

رودخانه‌ای به راه افتاده و هاشمی، خاتمی و سیدحسن خمینی را با خود می‌برد نام این رودخانه گفتمان دموکراسی‌خواهی است. این سه نفر چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر دموکراسی‌خواهی قرار گرفته‌اند.

حتی علی مطهری را هم میتوانیم به این جرگه اضافه کنیم. صحبتهای او چیزی جز گفتمان دموکراسیخواهی نیست. کدامیک از موضعگیریهای علی مطهری را میتوانید بگویید اصولگرایی است؟