به گزارشافکارنیوز، «حمید ابوطالبی» به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۳۶ در تهران متولد شد. وی یکی از دیپلمات های کارکشته و برجسته کشورمان به شمار می رود که پیش از این در کشورهای استرالیا، بلژیک، ایتالیا و اتحادیه اروپا، مقام سفارت جمهوری اسلامی را داشته است.

«حمید ابوطالبی» گزینه دولت یازدهم، برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود که توسط رسانه های غربی مطرح شد وی در جریان اشغال «لانه جاسوسی آمریکا» در سال ۱۳۵۸ دست داشته است. به همین دلیل، تا امروز، حضور ایشان در محل ماموریتش با اخلال و مانع مواجه شده است.

تصویری که پیش رو دارید، در اواخر دهه پنجاه شمسی برداشته شده است. زمانی که «حمید ابوطالبی» در جمع رزمندگانِ جوان کشور، در حال پاسداری از انقلاب اسلامی بود:


عکسی منتشر نشده از