سفر محمود احمدينژاد رئيس جمهور كشورمان به ايروان پايتخت ارمنستان كه به منظور تحكيم و تعميق روابط فيمابين قرار بود صبح امروز دوشنبه انجام شود بنا بر اعلام مسئولان نهاد رياست جمهوري با توافق دو طرف به زمان ديگري موكول شد.

به گزارش فارس، رئیس جمهور کشورمان در این سفر یک ‌روزه قرار بود علاوه بر دیدار با رئیس جمهور ارمنستان با سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.

سفر احمدينژاد به ارمنستان در پاسخ به سفر "سرژ سركيسيان " همتاي ارمني خود بود.