چندی پیش شورای سه نفره وحدت اصولگرایان لیستی ۱۳ نفره را به رئیس جمهور ارائه دادند تا از میان آن لیست ۹ نفر انتخاب شوند تا همراه با نماینده رئیس جمهور در مسائل مربوط به وحدت اصولگرایان به جمع بندی برسند.

به گزارش جهان، اما پس از مسائل اخیر در دولت و ماجرای خانه نشینی رئیس جمهور و پر رنگ شدن تحرکات جریان انحرافی برخی از اصولگرایان اعتقاد داشتند که اتکا به این فرمول و ارائه لیست اصولگرایان به رئیس جمهور اشتباه است و دلیلی ندارد رئیس جمهور از میان اصولگرایان تعدادی را انتخاب کند.

چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس و چهره های شاخص اصولگرائی در گفت وگو با خبرنگارما از تغییر برنامه شورای ۳ نفره اصولگرایان و تجدید نظر در ارائه لیست به رئیس جمهور خبر دادند.

در همین رابطه امروز سایت خبری مشرق نیز نوشت: برخلاف اعلام برخی رسانه ها ترکیب شورای سیاستگذاری اصولگرایان برای انتخابات مجلس ۷ نفر می باشد. ترکیب این کمیته متشکل از آقایان ولایتی، حداد عادل، عسگر اولادی، دو نماینده از جامعه مدرسین(جمشیدی واحتمالا سید احمد خاتمی) و دو نماینده از جامعه روحانیت(تقوی و ابوترابی) نهایی شده است.

پس از آشکار شدن نفوذ جریان انحرافی در بخش هایی از دولت و برکناری مصلحی و اتفاقات پس از آن، نماینده ای از سوی احمدی نژاد نتوانست در این شورا حضور پیدا کند.

برخلاف اعلام برخی رسانه ها ترکیب شورای سیاستگذاری اصولگرایان برای انتخابات مجلس ۷ نفر می باشد. ترکیب این کمیته متشکل از آقایان ولایتی، حداد عادل، عسگر اولادی، دو نماینده از جامعه مدرسین(جمشیدی واحتمالا سید احمد خاتمی) و دو نماینده از جامعه روحانیت(تقوی و ابوترابی) نهایی شده است.

پس از آشکار شدن نفوذ جریان انحرافی در بخش هایی از دولت و برکناری مصلحی و اتفاقات پس از آن، نماینده ای از سوی احمدی نژاد نتوانست در این شورا حضور پیدا کند.