به گزارش افکار نیوز به نقل از ندای انقلاب طبق سند پیوستی دانشگاه پزشكی سنتی ارمنستان در ۱۰ ماه مه ۲۰۱۱ یعنی ۲۰ اردیبهشت به دلیل عدم ارائه مستندات علمی از سوی موسسه عرفان كیهانی قرارداد خود را با این موسسه فسخ نموده است .


از سوی دیگر شنیده ها حاکی است برای اعزام افراد به كلاس های فرادامانی ارمنستان از هر نفر ۱۳۰۰ دلار می گرفتند ولی طبق بررسی ها فقط ۳۰۰ دلار به این دانشگاه پرداخت می كردند.لازم به ذکر است ۵۰۰ نفر تاکنون از این طریق به ارمنستان اعزام شده اند.