خبرگزاری شینهوا اعلام کرد‌: از میان ۲۹۶ مقام دستگیر شده در استان شائونشی‌، ۷۹ تن از آنان تنزل مقام یافته یا اخراج شده‌اند. این در حالیست که مابقی با مجازات روبرو هستند.
به گزارش افکار به نقل از ایسنا، یکی از افسران ارشد پلیس استانی که در حین ماساژ در یک حمام دیده شد و یکی از روسای یک بیمارستان طراز اول در شائونشی که در حین یک بازی چینی در یک چایخانه دستگیر شد، نیز در بین این افراد بودند.

خبرگزاری شینهوا، به نقل از یوان چونکینگ یکی از مقامات برجسته استانی گزارش کرد: ‌ در حال حاضر تیم مقامات ما در استان شائونشی اساسا خوب است‌، اما ما هنوز با شیوه کار کردن آنها مشکل داریم.

وی افزود: بزرگترین مشکل ما تن‌آسایی و فعالیت‌های خورد و خوراک و تفریحی آنهاست.

تحقیقات در مورد فساد مالی در چین بارها حضور رهبران حزب کمونست را در فعالیت‌های نامشروع که معمولا در ارتباط با اسراف اموال عمومی در راه تفریحات‌شان است، آشکار کرده است.

لی یوانچائو‌، یکی از رهبران بلند پایه حزب ملی سال گذشته در مورد احتمال اعمال تادیبی در مورد مقامات حزبی که در " اماکن پست " رفت و آمد داشته و محافظان شخصی زن دارند هشدار داده بود.