مشرق نوشت:
برخی چهره های سیاسی در حاشیه جلسات مجمع تشخیص مصلحت، از هاشمی رفسنجانی خواسته اند وی در انتخابات مجلس به صورت فعال ورود پیدا کند. گفته می شود هاشمی هم گفته دیگر از من گذشته که مستقیم وارد انتخابات شوم اما افراد و گروههای سیاسی مورد تاییدم را برای حضور در انتخابات تشویق می کنم.