به گزارش برنا، نشست خبری رییس جمهور با اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی سه شنبه هفدهم خرداد برگزار می شود.

رییس جمهور در این كنفرانس خبری قرار است به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی درباره مهمترین مسایل منطقهای و بینالمللی پاسخ دهد.