علیاكبر جوانفكر مجددا به انتقاد از افرادی پرداخت كه به گفته او با به راه انداختن بحث جریان انحرافی بی تدبیری كرده اند و به عنوان بهترین راه برون رفت به آنان پیشنهاد داد اشتباه خود را بپذیرند.

وی در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:

بیش از یک‌ماه است که یک گروه خاص سیاسی، از موضع عدالتخواهی و دفاع از انقلاب و عناصری خاص‌تر از آن در مقام کسانی که گویا هوش و فراستی بی‌نظیر در کشف انحرافات فکری دارند، تمامی ابزار و یراق سیاسی و تبلیغاتی خود را به کار گرفته‌اند تا علیه یک جریان موهوم و ساخته و پرداخته امیال و اغراض سیاسی دست به افشاگری بزنند و با طرح تهمت‌های بی‌اساس و توهین‌های ناروا به برخی از مقامات و مسئولین، به زعم خویش، دولت خدمتگزار و رئیس‌جمهور مردمی و محبوب را از چشم مردم بیندازند.

سرپرست روزنامه ایران افزود: آنها برای نیل به اهداف از پیش طراحی شده خود، ابتدا رمالی و سحر و جادو را دستاویز تبلیغات مخرب علیه دولت خدمتگزار و برخی مقامات مسئول قرار دادند اما بعداً متوجه شدند که این حرف‌های پوچ هیچ خریداری ندارد و فلش تخریب‌ها به سوی خود آنها تغییر جهت داده است لذا برای فرار از تبعات آن، رمالی و سحر و جادو را «طرح فریب» رقیب قلمداد کردند و در ادامه با طرح ادعاهایی مانند سوء‌استفاده و فساد مالی، کوشیدند برای اثبات موجودیت این جریان موهوم و ساختگی، توجیهاتی را دست و پا کنند.

جوانفكر در ادامه با بیان اینكه به عناصر اصلی و مؤثر در این رفتار ناهنجار، ضرورت پذیرش اشتباه و خطای استراتژیك مرتكب شده را به عنوان بهترین راه برون رفت از این بیتدبیری گوشزد نموده بخشی از سخنان اخیر رهبر انقلاب در حرم مطهر را به عنوان ختم الكلام خود اضافه كرده است .