افكار نيوز: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اقدامات گستردهاي براي مقابله با جنگ نرم دشمن در حال تدارك است كه از آن جمله ميتوان به شبكه سازي بسيجيان در فضاي مجازي اشاره كرد.

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری حضور یافته بود در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت‌های این سازمان برای مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: اقدامات گسترده‌ای در حال تدارک است که از آن جمله می‌توان به شبکه سازی بسیجیان در فضای مجازی و برخی برنامه‌های بصیرتی برای اقشار تاثیرگذار مانند معلمان پرورشی و مدیران مدرسه اشاره کرد که در کنار آن تولید برنامه‌های مستند و قوی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: با پایان طرح‌های مطالعاتی و آغاز فاز اجرایی این برنامه‌ها، در خصوص آن اطلاع‌رسانی کاملی خواهد شد.