محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در حاشيه توديع و معارفه سرپرست جديد وزارت نفت در جمع خبرنگاران گفت: آقاي علي آبادي در جلسه آتي اوپك كه در تاريخ ۱۸ خرداد ماه جاري در وين برگزار مي شود از طرف ايران شركت مي كند و رياست اين سازمان را برعهده مي گيرد.
وي ادامه داد: حضور احتمالي وزير اقتصاد در جلسه اوپك مربوط به زماني مي شد كه وزارت نفت سرپرستي نداشت، اما با معرفي آقاي علي آبادي به عنوان سرپرست وزارت نفت حضور ايشان در جلسه اوپك مسجل شده است.