به گزارش فارس، صبح امروز محمد علي آبادي به طور رسمي و با معارفه آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت آغاز به كار كرد؛ اين جلسه نيز داراي حواشي بود كه در زير به بعضي از آنها اشاره مي شود.

* جلسه در ساعت ۱۱ و با حضور محمد علی آبادی و محمد رضا رحیمی به طور رسمی آغاز شد امامسعود میر کاظمی در جلسه حضور نداشت که به گفته مجری برنامه وی در یک سفر به سر می برد.

* در این مراسم مجری برنامه نیز بارها رحیمی معاون اول رئیس جمهور را با عنوان " دکتر " خطاب کرد.

* از نکات بارز این جلسه حضور محمدرضا تمدن استاندار تهران بود که در بعضی از موارد نیز یادداشت هایی را به رحیمی می داد.

* در بنر جایگاه نوشته شده بود، معارفه آقای علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت و تودیع آقای میرکاظمی وزیر اسبق نفت که موجب شد تا آقای رحیمی به برگزار کنندگان این جلسه بگوید اسبق به وزرای قبل گفته می شود ونه به آقای میرکاظمی که یکی از حضار گفت، بعد از آقای میرکاظمی آقای رئیس جمهور سرپرست شد و اکنون نیز آقای علی آبادی سرپرست شده است.

* آقای رحیمی در بین سخنانش به جای لفظ معارفه آقای علی آبادی از تعرفه استفاده کرد و گفت امروز آمدیم برای تعرفه آقای علی آبادی.

* در پایان نیز محافظانی که در جلسه حضور داشتند، چندین بار با بد اخلاقی با خبرنگاران برخورد کردند که موجب ناراحتی معاون اول شد به طوری که در بعضی از موارد نیز به آنها تذکر داد.

* در پايان جلسه آقايان علي آبادي و رحيمي و تني چند از روساي شركت هاي اصلي وزارت نفت براي زيارت قبور شهداي مدفون در وزارت نفت بر سر مزار آنها حاضر شدند.