به گزارش خبرنگار "افكار" به نقل از شيرازه، موسوي خوئينيها اخيرا ادعا كرده كه جناح راست ميترسند احمدي نژاد در انتخابات آتي، صحنه گردان شده و فرد موردنظر خودش را بر سركار بياورد و عملاً اصولگرايان، جناح راست را كنار بزند."
موسوی خوئینی‌ها اخیرا درخصوص مصاحبه مرتضی نبوی با نشریه پنجره پیرامون فتنه‌های آینده، ابراز داشته است: " نبوی در این مصاحبه، خطر انحراف اصولگرایان را مطرح کرد. "

وی سپس در ادامه می‌گوید: " آنها می‌ترسند احمدی نژاد در انتخابات آتی، صحنه گردان شده و فرد موردنظر خودش را بر سرکار بیاورد و عملاً اصولگرایان جناح راست را کنار بزند. "

موسوی خوئینی ها هم چنین مصاحبه نبوی را در اصل بیانگر ترس جناح راست از آینده دانسته است.

/ ب.