اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كذب بودن اخبار منتشر شده در برخي رسانه ها مبني بر استيضاح وزير كشور گفت: شايعات منتشر شده در خصوص استيضاح وزير كشور صحت ندارد و كذب محض مي باشد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور کرده اند و هر از چندگاهی این مسائل را مطرح می کنند اما استیضاح وزیر کشور کرده اند و هر از چند گاهی این مسائل را مطرح می کنند اما استیضاح وزیر کشور به طور جدی در دستور کار مجلس قرار ندارد.

نايب رئيس كميسيون امنتيت ملي و سياست خارجي گفت: مجلس شوراي اسلامي هيچگونه برنامه و تصميمي براي استيضاح وزير كشور ندارد.