اعضای فرقه انحرافی حلقه کیهانی با عنوان رسمی (حلقه شعور کیهانی) به طور کاملا برنامه ریزی شده در پایتخت مشغول فعالیت اند. اعضای این شبکه از کارتهای ویژه با هلوگرام خاص! و مهر شبکه و مدت زمان عضویت برخور است که پس از طی ۹ ترم حضور در این حلقه، به مرحله ای می رسند که می توانند به عنوان مَستر در سطح شهر، مبلغ این شبکه باشند و خود گرداننده جلسات دیگر با حضور داوطلبان جدید.

برنا برای نخستین بار نمونه کارت های اعضای این شبکه را منتشر کرده است:

به گزارش خبرنگار ما، جلسات آقای «ط» در سالن بیلیاردی حوالی میدان ونک، که برای تشکیل جلسات اجاره شده، برگزار می شود که در این جلسات حضور خانم ها به مراتب بیشتر از آقایان گزارش شده است.یکی از مهمترین نکاتی که استاد این جلسات خطاب به اعضای خود می گوید این است که: رحمانیت عام خدا شامل کسانی می شود که در شبکه شعور کیهانی عضو هستند و باید برای رسیدن به این مرحله نماز را که «ترمز دستی» حرکت در این مسیر است، کنار بگذارند.

آموزه های این گروه به افراد القا می کند که شیاطین و اجنه به اهل نماز حمله می کنند و این حملات، باعثبیماری انسان می شود!نکته قابل تامل دیگر در خصوص فعالیت سیستماتیک این فرقه در پایتخت؛ استفاده از کتاب ها و جزواتی است که به صورت چاپ شده در اختیار اعضای خود قرار می دهند و مشخص نیست با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده و یا غیرقانونی در بازار وجود دارد.