حضرت آیتالله مکارم شیرازی به مخالفتهای برخی با قانون اشاره کرد و تاکید کرد: مجلس باید در برابر بیقانونیها محکم و استوار بایستد تا برخی به دلخواه قانون را تفسیر به رای نکنند و فقط آنچه را که با تمایلات شخصی آنها سازگاری دارد بپذیرند.

به گزارش رسا، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار اعضای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس با اشاره به این که خدمت به انقلاب، نظام و اسلام بسیار ارزشمند است، ‌ افزود: انسان همیشه باید فراتر از پیشرفت شخص خود بیاندیشد بلکه برای سربلندی نظام و اسلام قدم بردارد.

وی تصریح کرد: اگر انسان در جایی مشاهده کرد که فرد دیگری از او برای خدمت‌کردن بهتر است، باید خودش کناره‌گیری کند تا آن امکان برای دیگران فراهم شود نه این که تنها به دنبال منافع شخصی خود باشد.

این مرجع تقلید با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و قیام مردم مسلمان جهان بر ضد دیکتاتور‌های ظالم، تاکید کرد: خوشبختانه تحولات بسیار خوبی در منطقه صورت گرفته است؛ گرچه برخی اصرار دارند که این حرکت‌ها اسلامی نیست و تنها مردمی است؛ اما نتیجه این کار هر چه باشد مبارزه با آمریکا و فساد غربی است که از روحیه اسلامی منشا می‌گیرد.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر کشور اشاره کرد و افزود: اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داد، پرده ها را کنار زد و برای مردم تفکر جریان انحرافی را به خوبی روشن کرد و مردم باور کردند خطری در کار است.

وی با اشاره به حضور شماری از نمایندگان در این دیدار گفت: البته شما نمایندگان مجلس نیز در این خصوص وظیفه مهمی را به عهده دارید و باید در این خصوص روشنگری بیشتری کنید تا مردم نسبت به جریان انحرافی بیشتر آگاهی یابند.

این مرجع تقلید به مخالفتهای برخی با قانون اشاره کرد و تاکید کرد: مجلس باید در برابر بیقانونیها محکم و استوار بایستد تا برخی به دلخواه قانون را تفسیر به رای نکنند و فقط آنچه را که با تمایلات شخصی آنها سازگاری دارد بپذیرند و قانون شکنی تدریجاً تبدیل به یک سنت شود و قبح آن از میان برود در عین حال باید در انتقادها معیارهای اسلامی و تقوای الهی رعایت شود.