علی‌اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ایران در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان «نعمت ولایت» با هزینه کردن از جایگاه ولایت و به این بهانه، برای روحانیت معظم درس اخلاق گذاشته و ضرورت‌های موفقیت روحانیت در سیاست پیشگی را برشمرده است!

به گزارش خبرنگار «جوان» وی نوشته: «تقوا و پرهیزکاری، اخلاص در عمل، توکل بر خدا در همه امور و دل بستن به لطف و رحمت واسعه حضرت حق، ‌ بی‌رغبتی به دنیا، ترجیح منافع دیگران بر منافع خود، دلسوز مردم بودن، شجاعت و ایستادگی در دفاع از حق و حقیقت به هر قیمت ممکن، پرهیز از بیان سخنان هجو و بیهوده، اجتناب از تهمت زدن یا دادن نسبت‌های سست و بی‌بنیان به دیگران و ترس از خدا، ‌لازمه و اساس موفقیت روحانیت معظم در سیاست پیشگی است و تنها دراین صورت است که آنها آورده‌ای بی‌نظیر برای نظام اسلامی به ارمغان خواهد آورد.»

جوانفکر که در روزهای گذشته نیز با عنوان سخنگوی خود خوانده جریان انحرافی به شخصیت والای حضرت آیتالله مصباحیزدی تعرض کرده بود، این بار شاید برای اثبات راهبردهای جریان انحرافی در نزدیک بودن ظهور و آخرالزمان، سعی میکند با درس اخلاق خود برای روحانیون و سفارش کردن این قشر معظم به تقوا و دل نبستن به دنیا و به ویژه تأکید بر پرهیز از سخنان هجو و بیهوده و تهمت زدن، به باور افکار عمومی برساند که واقعاً آخرالزمان شده است! زیرا یکی از نشانههای نزدیک بودن آخرالزمان وارونه شدن قضایاست به طوری که کوتهبینان بر علما مسلط شده و افراد غیر روحانی و قدرتطلب به روحانیت معظم ضرورتهای سیاستپیشگی را میآموزند!