به گزارش افکارنیوز، صادق واعظ‌زاده رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست افتتاحیه سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در تهیه برنامه‌های توسعه کشور از الگوها و تجارب توسعه تقلید شده و به مبانی اسلامی و شرایط بومی توجه کافی نشده است.

وی با بیان اینکه از تجربه‌های موفق توسعه فقط می‌توان در چارچوب یک الگوی جامع پیشرفت استفاده کرد، افزود: مبانی این الگو، معیار موفق بودن تجارب دیگران است و بدون داشتن الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیروی از موفقیت‌های دیگران موجب عدم انسجام سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور می‌شود.

واعظ‌زاده نظریه‌های بزرگان غرب و اروپا در رابطه با توسعه و پیشرفت اشاره کرد و تصریح کرد: یک سیاست و برنامه توسعه که در یک کشور و در یک زمان موفق بوده معلوم نیست که در شرایط و زمان دیگری موفق باشد.

وی تاکید کرد: موفقیت الگوهای توسعه به خصوصیات فکری، اعتقادی و روحی جوامع و امکانات و شرایط تاریخی و اقلیمی آن وابسته است.

واعظ‌زاده یادآور شد: ملت ایران که از نظر سرمایه معنوی و مادی فوق‌العاده غنی است و تجارب طولانی در تمدن و پیشرفت دارد نباید شیفته توسعه دیگران یا فریفته گذشته خود شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌های مادی و معنوی و میراثتاریخی ایران مواد لازم برای ساختن آینده بهتر بر طبق یک الگوی جامع است.

رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اظهار داشت: ما با نظریاتی مواجه هستیم که تصویر یک نوع توسعه را برای کشورهایی که مراحل توسعه را از سر نگذرانده‌اند، مطرح می‌کند.

واعظ‌زاده خاطرنشان کرد: ما اکنون در حال تهیه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هستیم و در این راستا باید بدانیم که چه نسبتی بین الگوهای توسعه و مبانی دینی و خصوصیات روحی و روانی و شرایط کشور ما برقرار است.

وی ادامه داد: در طراحی الگوی پیشرفت ایران به تجارب و عبرت‌های جوامع دیگر بی‌اعتنایی نمی‌شود ولی بین الگوهای توسعه، ارزش‌ها و اقتضاعات اسلامی ایرانی مطالعه نخواهد شد.

رئیس شورای عالی در ادامه گفت: تهیه الگوی پیشرفت کشور از جنس طراحی و مهندسی نیست که بتوان آن را با استفاده از فرمول‌ها و نرم‌افزارهای موجود انجام داد. تهیه الگو از جنس کار علمی و پژوهش راهبردی است و احتیاج به تولید و ابداع فرمول‌ها و نرم‌افزارهای جدید دارد.

واعظ‌زاده الگوی پیشرفت را محصول کار علمی و پژوهشی دانست و افزود: روش تهیه الگوی پیشرفت روش پژوهش است و به بررسی انتقادی پیشینه موضوع احتیاج دارد بنابراین در تهیه الگوی پیشرفت ایران به الگوهای توسعه بی‌اعتنایی نمی‌شود و قصد نداریم از آنها تقلید کنیم بلکه نظریه‌ها و تجارب توسعه عمیقا واکاوی می‌شود و براساس اصول و ارزش‌های اسلامی و شرایط و اقتضاعات ایران الگوی جدیدی تهیه می‌شود.

وی اضافه کرد: در کنار دیدن موفقیت‌ها از عبرت‌های توسعه کشورهای صنعتی نباید غفلت کرد. هزینه‌هایی که در جریان توسعه جوامع صنعتی بر خود آنها و همه دنیا تحمیل شده و نتایجی را که به بار آورده را باید در نظر گرفت.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت تاکید کرد: تهیه الگوی پیشرفت کشور یک کار اداری، اجرایی و یک کار برنامه‌ریزی معمول نیست، تهیه الگو به عنوان یک کار علمی و پژوهشی کار متفکران، محققان، صاحبنظران عالم و باتجربه است و به تیزهوشی و نوجویی جوانان نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: تهیه مبانی الگو با استفاده از حدود یکصد مقاله آغاز شده و در حال انجام است و واکاوی انتقادی نظریه‌ها و تجارب توسعه بخش دیگر کار تهیه الگو است که با استفاده از حدود ۱۵۰ مقاله تهیه شده انجام می‌شود.

واعظزاده در خاتمه اظهار داشت: مراحل تهیه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در نقشه راه تهیه و تدوین الگو مشخص شده و به ترتیب انجام میشود و پیشنویس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت پس از تدوین به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.