وظيفه احضار مديران شركتها و اتمام حجت كردن با آنها برعهده يكي از عناصر بدنام اين جريان كه پيش از حضور در دولت نيز در دانشگاه آزاد همين نقش دلالي را برعهده داشت، گذاشته شده است.

به گزارش رجانیوز، وی با فراخواندن مدیران عامل شرکت‌ها با بیان برخی از خواسته‌های غیرقانونی این جریان که معادل دخالت بخشی از دولت در انتخابات مجلس بر خلاف نهی صریح رهبر معظم انقلاب است، تهدید می‌کند که در صورتی که این افراد قادر به تأمین خواسته‌های مذکور نیستند، اعلام کنند تا تغییرات مدیریتی سریع‌تر انجام شود.

یکی دیگر از افراد مؤثر در جریان نفوذی نیز که عمدتاً‌ در حوزه صنعت فعالیت می‌کند، به رایزنی با مدیران صنعتی پرداخته و با تأکید بر اینکه اکثریت مجلس نهم باید در اختیار این جریان باشد، از آن‌ها می‌خواهد تمام ظرفیت خود را برای جذب رأی به‌ویژه در شهرهای کوچک از طریق ارائه تسهیلات به‌نام فرد مورد حمایت این جریان به‌کار بگیرند.

به‌دلیل تغییرات در رأس سه وزارت‌خانه مهم رفاه، صنایع و نفت که شرکت‌های زیرمجموعه زیادی نیز در زیر مجموعه این وزارت‌خانه‌ها قرار دارد، جریان نفوذی که تا پیش از این در مهره‌چینی در هیئت مدیره این شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه وزارت رفاه و نفت توفیق چندانی نداشت، با سوء استفاده از اشراف نداشتن سرپرستان وزارت‌خانه‌ها، در حال نفوذ دادن مهره‌های وابسته به خود است.

به نظر می‌رسد با توجه به هشدار و تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر حفظ احترام انتخابات و خودداری از دخالت در آن، نمایندگان مجلس باید با تهیه طرحی مجازات‌های قابل توجهی را برای مسئولینی که از این امر سرپیچی می‌کنند و روش‌هایی مانند سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی را به‌کار می‌گیرند، در نظر بگیرد.

مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند: در دورههاى مختلف بحمدالله انتخاباتِ خوب، روشن و شفافى انجام گرفته، اين دوره هم انشاءالله همين جور خواهد بود. البته تا انتخابات وقت خيلى زياد است، منتها من ميخواهم سفارش كنم كه مسئولين كشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگه دارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوهى قضائيه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر كسى به انحاي مختلف دخالت كند، هيچ روا نيست، جايز نيست. بايد مردم بر طبق روال قانونى ببينند، تشخيص بدهند، بشناسند و انتخابات انجام بگيرد.