به گزارشجوان آنلاین،اردشیر امیر ارجمند و مجتبی واحدی مشاوران میرحسین موسوی و مهدی کروبی این هفته برای سخنرانی به آمریکا خواهند رفت.

گفته می شود این دو قراراست شنبه آینده در دانشگاه جورج واشنگتن با موضوع «نگاهی به تحولات پیش روی جنبش سبز» سخنرانی کنند.

گفتی است جریان فتنه همواره در مانیفست خود براستفاده از منابع و امکانات خارج از کشور برای فتنه انگیزی های خود تاکید می کنند که این مراودات عمق وابستگی فتنه گران را به استکبار نشان می دهد.