به گزارش افکارنیوز، سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که در بیستمین همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه سخنرانی می کرد، به صحبت های خود در کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد و گفت: در آنجا گفته شد که ما در همه موضوعات اختلاف داریم که یکی از موارد بحثموشکی است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان که در بیستمین همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه سخنرانی می کرد، تصریح کرد: تا الان اجازه ورود کشورهای ۱ + ۵ را به بحثسیستم دفاعی نداده ایم و تا انتها هم اجازه ورود به این بحثرا به آنان نخواهیم داد.

وی در ادامه با بیان این که کشورهای ۱ + ۵ به دلیل وجود بحثموشکی در قطعنامه، اصرار به مذاکره دارند گفت: ما به آنها اعلام کرده ایم که سیستم های دفاعی کشورمان غیر قابل مذاکره است.

عراقچی افزود: به هر حال این از طرف ما خیلی روشن و واضح اعلام شده و تا الان اجازه ورود به بحث سیستم دفاعی را به آنان نداده ایم و تا انتها هم اجازه ورود به این بحث را به آنان نخواهیم داد.