به گزارش افکارنیوز، طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور در حالی سال گذشته با امضای تعدادی از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد که در جلسه علنی سوم آذر ۹۲، نمایندگان مجلس بعد از استماع نظر موافقین و مخالفین کلیات آن را با ۷۵ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد کردند.

در جلسه نهصدو سی و هشتم هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور که ۱۸/۱ / ۹۳ برگزار شده است، اعضای هیأت رئیسه این دانشگاه مصوب کرده‌اند که هدایای توزیع شده به هنگام بررسی تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور توسط معاونت اداری، مالی و عمرانی این دانشگاه بررسی شود.

در بند ۲ از بخش مصوبات صورت جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور آمده است: هدایای توزیع شده در هنگام بررسی طرح تحقیق و تفحص توسط معاونت اداری، مالی و عمرانی بررسی و توضیحات لازم از دست اندرکاران اخذ و موضوع توسط معاونت اداری، مالی و عمرانی به هیآت رئیسه گزارش شود.

با این حال سؤال این است با توجه به اینکه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور با مصوبه اخیر خود، پرداخت به اصطلاح هدیه به برخی افراد را در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور قطعی دانسته، چه کسانی به دریافت چنین هدیه‌ای مبادرت کرده‌اند؟.

در همین زمینه، میرقسمت موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: این موضوع حتما در جلسه آتی کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.