به گزارش افکارنیوز، هفتاد و ششمین نشست ماهانه بنیاد باران و انتخابات سومین شورای عالی این بنیاد شب گذشته برگزار شد.

در ابتدای مراسم حبیب‌الله بیطرف با موضوع بررسی چالش‌های بحران آب در ایران و راهکارهای پیش رو سخنرانی کرد و در ادامه هیأت رئیسه برگزاری انتخابات شورای عالی بنیاد باران به ریاست سیدمحمد خاتمی تشکیل و انتخابات شورای عالی این بنیاد برگزار شد.

در این هیأت رئیسه محمود زمانی قمی و الهه کولایی به عنوان ناظر و رازانی به عنوان منشی برگزیده شدند.

در این نشست شخصیتهای سیاسی اصلاحطلبی همچون عبدالله رمضانزاده، محسن آرمین، محسن صفایی فراهانی، جواد امام، محمود زمانی قمی، حسن رسولی، علی شکوریراد، محمدجواد حقشناس، جواد اطاعت، عبدالله ناصری، حسین مرعشی، جلال جلالیزاده، فیضالله عربسرخی، حبیبالله بیطرف، احمد خرم، الهه کولایی و رازانی حضور داشتند.