كنفرانس خبری محمود احمدی نژاد ، به صورت زنده و در اقدامی بی سابقه از سوی شبكه بی بی سی فارسی پخش شد.

به گزارش خبرنگار آینده با وجود آنکه برنامه های بی سی فارسی به طور معمول از ساعت ۱۷ آغاز می شد، امروز برای پخش کنفرانس احمدی نژاد شبکه بی بی سی فارسی از ساعت ۱۶ و۱۵ دقیقه آغاز به کار کرد.

گفتنی است مصاحبه مطبوعاتی دكتر احمدی نژاد كه قرار بود هفته قبل برگزار شود، لغو و به امروز موكول گردید.