به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه رأی‌گیری برای انتخاب اعضای جدید هیأت رئیسه مجلس، نواب این هیأت را انتخاب کردند.

بر این اساس، سیدمحمدحسن ابوترابیفرد با ۲۰۳رأی و محمدرضا باهنر با ۱۴۴ رأی از مجموع ۲۷۰ آرای مأخوذه به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه جدید مجلس برای سومین سال فعالیت انتخاب شدند.