به گزارش افکارنیوز، در جلسه امروز هیئت دولت با تعیین سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز موافقت شد.