به گزارشافکارنیوز، یکی از تفریحات جریان‌های سلطنت‌طلب خارج از کشور، برگزاری تجمعاتی برای خوشگذرانی در راستای براندازی جمهوری اسلامی است!

این اقدام سلطنت‌طلبان به رویه‌ای تبدیل شده است که می‌تواند خنده و تمسخر هر مخاطبی را در پی داشته باشد.

تصاویر زیر به آخرین تجمع حامیان سلطنت در خارج ایران اختصاص دارد که علاوه بر تعجب بینندگان خارجی، تنها با استقبال پیرزن‌های غیر ایرانی مواجه شده است:

taj1


taj2

taj3

taj4

taj5