به گزارش افکارنیوز، دکتر صفی افزود: وضعیت gcsآیت الله مهدوی کنی۳ از ۱۰ است.

وضعیت مغزیایشان تغییری نکرده و امروز قرار است یکی از متخصصین مغز کشور از ایشان نوار مغزی بگیرند.