به گزارش افکارنیوز، به نقل از روزنامه جروزالم پست، " رابرت منندز " رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا باز هم در خصوص توافق بد با ایران و تبعات آن برای منطقه هشدار داد.

وی مدعی شد: هر توافق با ایران باید منوط به برچیده شدن هزاران سانتریفوژ ایران، کاهش سطح غنیسازی، تعطیلی راکتور آب سنگین اراک و توقف برنامه گسترده توسعه و پژوهشی هستهای ایران باشد.