به گزارشافکارنیوز،مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است وزرای نفت و آموزش و پرورش در این جلسات حضور یابند.

دستور کار صحن علنی مجلس در هفته‌ آینده به شرح زیر است:

** ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداسترکشور که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرایی سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد(۱)،(۶) و(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

**گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که یک‌ فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۴/۱ / ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است.

**گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند که در اجرای ماده ۱۴۷ آئین‌نامه داخلی با‌ تقاضای بیش از پانزده تن از طراحان در دستور کار مجلس قرار گرفته که یک‌ فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۸/۸ / ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است.

**بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در اجرای ماده ۱۴۶ آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده تن از طراحان در دستور قرار گرفته و یک‌ فوریت آن در جلسه علنی مورخ ۳۰/۱۰ / ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده(۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار که در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

همچنین سؤال نادر قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر نفت و نیز گزارش وزیر آموزش و پرورش درمورد اولویتهای سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در دستور روز یکشنبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ قرار دارد.