به گزارشافکارنیوز،مدل من با مدل روحانی فرق می‌کند. اصلاحاتی که من می‌گویم بن‌اش دموکراسی است. ممکن است اصلاحات آقای روحانی هم به تبع دموکراسی بیاورد اما بن‌اش دموکراسی نیست. خودش هم چنین ادعایی ندارد. نمی‌گوید که من اصلاح‌طلبم.

وی در عین حال گفته است: نگاه من این است که اگر روحانی کاری کند که میزان سفر توریست‌ها به ایران بیشتر شود کافی است. آن وقت می‌توان گفت که چطور خارجی‌ها حق دارند اما ما حق نداریم. همین داستان هپی‌ها که روحانی به بازداشت آنها اعتراض کرد مهم بود. روحانی می‌تواند در فضای داخلی به تبع اعتمادسازی خارجی گشودگی ایجاد کند.

نمی‌گویم توسعه سیاسی، می‌گویم گشودگی در خارج که ایجاد شد در داخل هم تحرک ایجاد می‌شود. اما شما می‌توانی اسمش را بگذارید توسعه سیاسی. اگر روحانی بتواند فضایی را فراهم کند که جوانانی که از ایران خارج شدند] آشوب‌گران فراری[به داخل ایران برگردند خیلی مهم است. روحانی دنبال همین هدف است و این تلاش‌ها فضا را در نهایت باز می‌کند.

یادآور می‌شود روزنامه صبح امروز وابسته به سعید حجاریان، یکی از رسانه‌های تحریک کننده به آشوبگری در دوره اصلاحات بود و در آشوب‌های خیابانی تیر ۷۸ نیز به ایفای نقش پرداخت. بعدها برخی همکاران این روزنامه زنجیره‌ای گریختند و در خدمت اتاق فکرهای نومحافظه‌کار آمریکایی درآمدند.