به گزارشافکارنیوز،روزنامه القدس‌العربی ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: رسانه‌های جمعی کشورهای عربی می‌خواهند ایران را به عنوان دشمن شماره یک اعراب جایگزین اسرائیل کنند.

القدس‌العربی خاطرنشان کرد: این رسانه‌های عربی تمام صداهای مخالف غرب در منطقه را در نطفه خفه می‌کنند؛ همچنان که شاهزاده «بندر بن‌سلطان» مایل بود از آن به عنوان «غوغا و آشوب» در جهان عرب یاد کند. پیش از این چند دفتر نمایندگی اسرائیل در کشورهای قطر، دبی و عمان بی‌سر و صدا افتتاح شد و فقط شاهد مقداری همهمه شرمگینانه و ناچیز از سوی برخی از جریان‌ها در منطقه خلیج(فارس) بودیم. این دفاتر اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود را پی‌ریزی کردند و طرح‌های مشترک و جداگانه‌ای میان اسرائیل و این کشورها به مورد اجرا گذاشته شد.

به نوشته القدس‌العربی، برخی از کشورهای خلیج(فارس) از روی ناچاری و شرم برای توجیه وقایع روی داده پای سازمان تجارت جهانی را وسط می‌کشند با این بهانه که کشورهای خلیج(فارس) به ویژه عربستان چاره‌ای ندارند جز این که به شرایط اعمال شده از سوی این سازمان گردن نهند.

القدسالعربی تصریح میکند: دشمن واقعی رژیم صهیونیستی است که سرزمین مقدس فلسطین را اشغال کرده است.