به گزارشافکارنیوز،پایگاه مصری «الفجر» در این باره به نقل از شیخ نبیل نعیم نوشت: انتخابات ریاست جمهوری اخیر عراق که به پیروزی فهرست نوری مالکی شیعه منجر شد، خشم سازمان تروریستی داعش را در پی داشت. همین امر زمینه را برای افزایش حوادثتروریستی در عراق به عنوان ابزاری برای فشار بر مالکی و ایران مهیا کرد.

وی با بیان اینکه پایگاه‌های آمریکایی که همچنان در خاک عراق وجود دارند می‌توانند در حوادثعراق دخالت کنند و یا از آنان خواسته شود برای بازگرداندن ثبات و امنیت به عراق وارد عمل شوند، افزود: اما آرام شدن اوضاع عراق به نفع آمریکا نیست بلکه این کشور تلاش میکند درگیری را بین طرف ها افزایش دهد تا از این طریق فشارها بر ایران ادامه یابد.

نعیم گفت: مذاکرات جاری بین ایران و گروه ۵ + ۱ درباره برنامه‌های هسته‌ای با حوادثخونبار اخیر عراق مرتبط است به طوری که آمریکا با کمک ابزارهای خود در عراق و در راس آنها داعش که از سوی برخی گروه‌ها حمایت می‌شود، از این حوادثدر چارچوب مانورهای سیاسی خود با ایران بهره‌برداری می‌کند.

نعیم گفت: گسترش طایفهگرایی در عراق فضای سیاسی را برای پرورش تروریسم و ائتلافهای سیاسی مخالف منافع عراق آماده میکند.