به گزارشافکارنیوز،جنبلاط در مصاحبه با تلویزیون دولتی لبنان با اشاره به این واقعیت که امروز لبنان عضوی از محور مقاومت با حضور ایران و سوریه و به رهبری ایران است، تاکید کرد سیاستمداران لبنانی باید این واقعیت را بپذیرند و با حزب‌الله لبنان همکاری کنند.

وی با بیان اینکه باز پس‌گیری شهر حمص سوریه از دست شورشیان مسلح و تخلیه این شهر نشانه‌ای از قدرت ایران و حزب‌الله در منطقه است و این مسئله قدرت ایران را در خاورمیانه تثبیت کرد، ‌ افزود: پس از پاکسازی حمص، ایران کنترل منطقه را در دست دارد. ما باید این واقعیت ژئواستراتژیک را بپذیریم و پیوندهای دولت لبنان و حزب‌الله را تقویت کنیم.

این سیاستمدار لبنانی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ما(لبنان) جزئی از محور ایران و سوریه هستیم.

جنبلاط با اشاره به اینکه در اثر تحولات منطقه‌ای حزب‌الله هم اینک قدرتمندترین جناح و گروه داخل لبنان است، افزود: به هر جهت حزب‌الله از ریاست جمهوری میشل عون در لبنان حمایت می‌کند. رئیس‌جمهوری آینده باید کسی باشد که قادر به همکاری با تمامی جناح‌ها و گروه‌های لبنانی باشد.