به گزارشافکارنیوز،غلامعلی رجایی که از نفوذی‌های فتنه‌گران در دفتر هاشمی محسوب می‌شود در گفت و گو با روزنامه شرق و در پاسخ این سوال که «چه اشکالی دارد که دولت فعلی ادامه دولت هاشمی شناخته شود؟

اگرچه جدای از این برخی اصولگرایان از این هم تندتر رفته معتقدند اصلا اتاق فکر این دولت، مجمع و شخص هاشمی است» می‌گوید: دولت روحانی نه دولت اصلاح‌طلبان است و نه دولت هاشمی همان زمان هم خیلی‌ها می‌گفتند که ایشان نسخه دوم هاشمی است که من هم چیزی نوشتم که هاشمی به ماهو هاشمی خودش است و نسخه دومی ندارد. اگرچه باید گفت اگر هاشمی موفق به ورود به انتخابات و تشکیل دولت می‌شد وجوه تشابه بین این دولت و دولت هاشمی خیلی بیش از دولت‌های دیگر می‌شد. در فهم مساله نباید دچار مشکل شد این نکته مهمی است. البته نکته مهم‌تر این است که هر دولتی مثل روحانی سرکار می‌آمد، نمی‌توانست خودش را از هیمنه هاشمی جدا نگه دارد.

وی درباره وجود تشابه و تفارق روحانی و هاشمی گفته است: از وجوه تشابه این است که از برخی کادرهای دولتهای پیشین هاشمی خوب استفاده شده است. البته بهتر بود دولت کمی جوانگراتر بود. شاید اگر هاشمی بود در ترکیب کابینه اینقدر از نیروهای قدیمی استفاده نمیکرد برای همین این شبهه ایجاد شده که این دولت، دولت هاشمی است در حالی که باید گفت هاشمی دهه ۹۰ بسیار به حقوق مردم حساس است. از حرفهای هاشمی این است که از دین پیامبر خاتم تجسس به دست نمیآید. مردم و مراجع آزادند که حرف بزنند.