به گزارشافکارنیوز،جواد هروی از جمع آوری امضا برای طرح اصلاح ماده ای از قانون انتخابات خبر داد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح تعرفه های کاغذی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شده و انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این طرح وزارت کشور را موظف می کند تا ظرف یکی دو سالی که به انتخابات مجلس باقی است ساز و کار لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را فراهم کند.